Rubber and silicone products

Proizvodi od gume i silikona

Hemogum vrši izradu proizvoda od gume i silikona prema Vašim zahtevima i datoj specifikaciji.