+381 (0)32 558 99 00 office@hemogum.com

“O” prsten

“O” prsten ima široku primenu u tehnici zaptivanja zbog jednostavnog oblika, visoke sposobnosti zaptivanja i jednostavnog postupka ugradnje. Funkcija zaptivanja se postiže mehaničkom deformacijom “O” prstena u za to predviđenom ležištu zaptivnog elementa. Primena “O” prstena može biti statička i dinamička. Izrađuju se prema standardu DIN 3770.

Materijali koji se koriste za izradu su :

  • Perbunan (NBR)
  • Silikon (MVQ)
  • Flour (FPM)
  • Neopren (CR)
  • Etilen propilen kaučuk (EPDM)